Idealiter zouden bedrijven het Employer Brand in elke proces stap op moeten nemen. Vaak ligt de focus van Employer Branding bij het werven van talent en minder bij selectie, on boarding en retentie van het talent. Dit zijn gemiste kansen. Er worden tienduizenden euro’s besteed aan een wervingssite en onlinecampagnes en dan is een talent geïnteresseerd en wordt er een standaard interview afgenomen.

Werkgevers, word wakker. Het is een kandidaten markt. Jij moet je best doen om je bedrijf en de job te verkopen aan het talent. Hier een aantal tips hoe je dit kan verbeteren:


1. Authenticiteit in het interview

Ook al wordt het talent niet aangenomen of kiest het talent niet voor jou. Zorg voor een authentieke aanpak en zorg dat iedereen als ambassadeur weg gaat bij je organisatie.

  • Neem de waarden van je bedrijf en zorg dat je hier vragen om heen bedenkt die kandidaten verrassen, echter overdrijf niet.
  • Als je bijvoorbeeld een ontwikkelaar een test of een taak wilt laten uitvoeren, zorg dan voor een opdracht uit de praktijk en maak het de ontwikkelaars lastig.
  • Vertel het verhaal van je bedrijf, zorg dat je dit met passie verteld. Kijk vooral waar de kandidaat dan naar vraagt en waar hij of zij op inhaakt. Dit is ook een goede testcase om te kijken of het verhaal goed overkomt in de wervingsfase.


2. Pas je interview aan je doelgroep

Een sales interview je anders dan een software developer. Je moet echt je interview daarop aanpassen. Daarnaast dien je ook rekening te houden met de ervaring. Kandidaten die net van school komen zijn niet door de wol geverfd en hebben nog niet zo veel vlieguren als een top developer. Hou hier rekening mee en zorg dat je de junior eerst op zijn gemak stelt. Dit jonge talent zal ook andere vragen hebben over de ontwikkeling van hun vaardigheden en een senior zal meer op de inhoud van de werkzaamheden.


3. Wees open en eerlijk

Zorg voor een transparante communicatie. Wees eerlijk en zorg als je een kandidaat afwijst dat je dit op een authentieke manier doet, geen standaard templates!
Alle communicatie met een kandidaat moet je Employer Brand versterken, hier wordt vaak te weinig aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld organisaties die een informele cultuur uit willen stralen. Een kandidaat dan met u aanspreken en ondertekenen met dhr. E. Brand strookt niet met het beeld wat je wilt uitstralen.
Last but not least, probeer met talent contact te onderhouden ook al hebben jullie nu nog niet voor elkaar gekozen. Dit kost tijd en energie, het levert echter zo veel op voor je Employer Brand.